Affärsparker och posthantering

Genom att automatisera posthantering inom lobbytjänster är det möjligt att avsevärt öka resursanvändningens effektivitet och förbättra kundupplevelsen. Användningskapaciteten hos ISS Smartbox-skåp är utmärkt, liksom feedbacken från kunderna.

Exempel på våra kunder