Bibliotek

Med hjälp av ett upphämtningsskåp kan bibliotek säkerställa väsentliga transaktioner med kunder under pandemin. Det kan användas för att hantera insamling och retur av böcker. Utöver pandemiperioden är skåpet också en stor investering för framtiden. Användningen ökar inom flera olika branscher och hjälper till att frigöra arbetarnas tid. Dessutom gillar kunder verkligen att använda skåpet; vår kundfeedback är för närvarande 3,9/4. Kundfeedback har samlats in från mer än 40 000 personer som har använt Smartbox-skåpet.

Skåpet har utvecklats utifrån principen att det ska vara så enkelt som möjligt för slutanvändaren att använda det. Man kan både lämna av och hämta upp saker i skåpet hygieniskt med en QR-kod eller en numerisk kod. Utseendet såväl som formen, antalet och storleken på facken i skåpet kan anpassas helt efter bibliotekets behovet. Upphämtningsskåpet kan till exempel placeras i en vestibul, i vilket fall det är möjligt att införa automatisk ytterdörrskontroll, vilket gör skåpet tillgängligt dygnet runt. Med vår mjukvarukompetens kan vi integrera Smartbox upphämtningsskåp i våra kunders back-end-system.