Kirjastot

Smartbox automaatin avulla kirjastot pystyvät turvaamaan helpon ja hygieenisen asioinnin asiakkaille pandemian aikana ja sen jälkeen. Automaatilla asiakkaat avulla voivat noutaa ja palauttaa kirjat omien aikataulujen mukaan, jopa 24/7. Pandemia-ajan lisäksi myös tulevaisuutta ajatellen kirjojen nouto -ja palautusautomaatti on loistava investointi. Sen käyttö lisääntyy kokoajan eri aloilla ja sen avulla saadaan vapautettua työntekijöiden aikaa. Lisäksi asiakkaat todella pitävät automaatin käytöstä, meidän asiakaspalautteemme on tällä hetkellä 3,9/4. Asiakaspalaute on kerätty yli 40 000:lta Smartbox automaattia käyttäneeltä henkilöltä.

Kirjojen nouto -ja palautusautomaatti on kehitetty periaatteesta, että sen käyttö olisi mahdollisemman helppoa loppukäyttäjälle. Automaatin täyttö ja sieltä tuotteen noutaminen onnistuu hygieenisesti. Automaatti saadaan räätälöityä täysin kirjaston tarpeiden mukaan ulkonäön, muodon ja lokeroiden määrän ja koon myötä. Noutoautomaatin saa sijoitettua esimerkiksi tuulikaappiin, jolloin on mahdollista ottaa käyttöön automaattinen ulko-oven ohjaus, jolla saadaan automaatti palvelemaan jopa 24/7. Kirjastot voivat asettaa noutoautomaatin myös esimerkiksi kauppakeskukseen, josta asiakkaat voivat noutaa lainatut kirjat. Tällöin kirjojen vienti automaattiin onnistuisi vaikkapa kirjastoauton toimesta. Tällä tavoin saataisiin kirjastojen palvelualuetta laajennettua.

Smartbox automaatti saadaan osaksi käytössä olevaa kirjastojärjestelmää

Ohjelmisto-osaamisemme myötä meiltä onnistuu integroida Smartbox noutoautomaatti osaksi asiakkaidemme käytössä olevaa kirjastojärjestelmää. Olemme jo tehneet valmiin yhteensopivuuden suositun kirjastojärjestelmän Kohan kanssa. Tämän myötä automaatti toimii sulavasti osana Kohan järjestelmää ja käyttö on helppoa niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Koha-Suomi kairjastojärjestelmän logo, jossa nimi alla mustilla kirjaimilla ja vihreällä kirjan sivut logona.
Kirjastoille suunnitellulla kirjojen nouto -ja palautusautomaatilla on yhteensopivuus Koha-kirjastojärjestelmän kanssa.

Miten kirjojen nouto -ja palautusautomaatti toimii käytännössä?

Aluksi asiakas tekee varauksen kirjasta verkossa ja valitsee noudon automaatilta. Työntekijä kerää varatut kirjat, ja merkitsee kirjastojärjestelmässä lainan alkaneeksi ja menee automaatille. Automaatilla työntekijä kirjautuu hallintanäkymään ja näyttää lainanneen asiakkaan kirjastokortin viivakoodia automaatille. Näyttöön ilmestyy näkymä, jossa on vapaat lokerot vihreänä ja varatut punaisena. Hän valitsee vihreän lokeron ja tyhjä lokero avautuu. Tämän jälkeen työntekijä laittaa kirjat lokeroon ja sulkee lokeron. Asiakkaalle lähtee kirjastojärjestelmästä tekstiviesti, jossa ilmoitetaan että kirjat on noudettavissa automaatista. Seuraavaksi asiakas menee automaatille ja näyttää kirjastokorttia näytön alla olevaan viivakoodinlukijaan ja näppäilee kirjastokortin PIN-koodin, jolloin lokero aukeaa ja kirjat saa noudettua.

Automaatille onnistuu myös kirjojen palautus. Palautus on hyvin yksinkertainen, asiakas menee automaatille ja valitsee näytöltä kohdan “palautus”, jolloin automaatti avaa tyhjän lokeron, jonne kirjan voi palauttaa.

Huom. automaatin toimintatapa voi myös poiketa eri kirjastojärjestelmien välillä. Esimerkiksi palautus voi toimia näytön kautta kuten yllä on mainittu tai erillisen palautuslaatikon kautta, jonne voi vain suoraan pudottaa kirjan.

Havainnekuva 15-lokeroisesta kirjastojen lainaus- ja palautuspisteestä. Automaattiin saadaan kirjaston itse haluamat teippaukset, jotka luodaan yhdessä suunnittelijamme kanssa.

Smartbox ominaisuudet

Smartbox automaatti saadaan räätälöityä aina täysin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Alla esimerkkejä noutoautomaatin ominaisuuksista.

Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

Huomioitavaa on myös, että asiakkaat todella pitävät noutoautomaatti ratkaisusta, sillä asiakaspalautteemme on huippuluokkaa. Olemme keränneet palautteen yli 40 000 asiakkaalta ja palautteen keskiarvo on 3,9/4.

Automaatin käyttöönotolla voidaan siis parantaa logistiikkaketjun sujuvuutta ja asiakaskokemusta huomattavasti ja näin tehostaa koko palvelukokonaisuutta.