Autohuolto

Olemme yhteistyössä Enerius Software Oy:n kanssa kehittäneet täysin uudenlaisen autohuoltoasiakaspolun digitalisoivan ratkaisun, jossa yhdistyy avainautomaatit ja asiakkaan ja autohuollon täysin räätälöitävissä olevat omat käyttöliittymät. Ratkaisu parantaa huoltoliikkeen operatiivista tehokkuutta, mahdollistaa huoltoasiakkaalle kohdennetun lisämyynnin ja sekä tehostaa asiakaspalvelua että kasvattaa tyytyväisyyttä. 

Autoalalla toteutetut tutkimukset osoittavat, että jopa 80 % huoltoasiakkaista käyttäisi automaattia todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti, mikäli sellainen olisi tarjolla. Lisäksi tutkimukset osoittavat selvän yhteyden asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden välillä: tyytyväiset asiakkaat palaavat liikkeeseen myöhemminkin. 

Koronan myötä olemassa olevien autoalan automaattien käyttökapasiteetti on kasvanut jopa viisinkertaiseksi, ja automaattien suosion uskotaan kasvavan myös muilla toimialoilla.

Asiakkaamme autoalalla

Oulun Wetterin autoliike oli ensimmäisiä autoalan asiakkaitamme. Tutustu, miten Wetteri hyödyntää Smartbox noutolaatikkoa tästä linkistä.

Noutoautomaatin ominaisuudet